Bodemsanering

Is er na bodemonderzoek een bodemverontreiniging vastgesteld? Wij zijn in staat om alle werkzaamheden rondom bodemsanering uit te voeren. Is een sanering noodzakelijk dan voeren wij de juiste saneringsmethode uit. Om dit goed te laten verlopen heeft Bergevoet al het benodigde materieel en de transportmiddelen in eigen beheer.

Deze saneringswerkzaamheden verrichten wij altijd onder toezicht van een milieukundig begeleider. De vervuilde grond wordt afgevoerd naar een  reinigingsbedrijf of onder strenge veiligheidscondities gestort.

FAQ items aan het laden...

Is uw bodem verontreinigd?

Bel voor een afspraak

Kwaliteit en veiligheid